Hakkımda

Merhaba, ben Pembe!

Pembegül İlter, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2007 yılında mezun oldu.  Lisans eğitimi süresince stajlarını İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Anabilimdalı’nda ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz ve ergen servislerinde yaptı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini “Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları: Önleme ve İyileştirme Yöntemleri” konulu tez çalışmasıyla tamamladı. 

Lisans eğitimi sırasında tanıştığı psikodrama grup terapisi eğitimine İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde başlayıp, bu süreçte bireysel psikodrama, aile ağacı – genososyogram, spontanite tiyatrosu ve çocuk psikodraması gibi seminerlerini tamamladı. Bununla birlikte Psikodrama Grup Terapisi eğimi boyunca, İstanbul Psikodrama Enstitü Konferansları’nda uluslararası alanda değerli psikodrama liderleri ile de çalışma fırsatı buldu. 

Türk Psikologlar Derneği’nden Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Wisc-R, Peabody ve resim çizme testleri eğitimlerini aldı. Temel Portage Eğitimini tamamladı. Çeşitli anaokulları, özel eğitim merkezleri ve danışmanlık merkezlerinde psikolog olarak görev aldı. Çocuklar, ergenler ve aileleriyle sosyal beceri, kendini ifade etme, dikkat geliştirme, yaratıcılık ve sanat çalışmaları odaklı bireysel seanslar ve destekleyici grup çalışmalarını yürüttü.

2018 yılı itibariyle yaklaşık iki sene, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Çocuk Psikodraması ekibinde süpervizyon eşliğinde çocuk gruplarını yönetti. Yarı zamanlı olarak özel bir danışmanlık merkezinde yetişkinlerle bireysel seanslarını sürdürdü.

Uluslararası Tele’drama Ensititü’sünde eğitimlerine devam etmekte ve Tele’Drama Uluslararası 70+ Destek Girişimi’nde Proje Yöneticisi olarak görev almaktadır.

Bireysel seanslarını, atölye ve grup çalışmalarını online olarak sürdürmektedir.

Danışanlarının hedeflerine ulaşma sürecinde gizlilik ilkesini esas alarak, ön yargısız ve işbirlikçi olmak temel ilkelerindendir.

İstanbul Spontanite Tiyatrosu Gösteri Ekibinde müzisyen olarak yer almaktadır. 

Türk Psikologlar Derneği ve Theraplay Der – Oyun ve Aile Terapileri Derneği üyesidir.

Uzm. Psikolog Pembegül İlter

Eğitimler:

 • Certified Tele’Drama Practitioner – CTP Level Two. International TELE’DRAMA Institute (ITI), February,2022- November 2023
 • Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy Training, International TELE’DRAMA Institute (ITI), January 2023- October 2023
 • Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy Training, International TELE’DRAMA Institute (ITI), February 2022- December 2022
 • Certified Tele’Drama Practitioner – CTP Level One, International TELE’DRAMA Institute (ITI), March 9,2021- July 6, 2021.
 • Kabul ve Adanmışlık Terapisi 1.Modül, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği,  Aralık 2020 – Şubat 2021
 • PACT Yöntemine Giriş, Güvenli Bağlanan İlişkiler – Stan Tatkin -Mart, 2020
 • Attentioner DEHB Eğitimi, Apamer, Şubat 2020
 • MOXO d-CPT Dikkat Performans Testi Eğitimi, Aralık 2019
 • 1. Seviye Theraplay ve Marschack Etkileşim Metodu, Saara Salo, Ekim 2018
 • Grup Theraplay Eğitimi, Saara Salo, Ekim 2018
 • DIR Floortime 101 Başlangıç Düzeyi Kursu, Çiğdem Ergül, Ekim 2018
 • Psikodrama Eğitimcisi Eğitimi, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2014-2015
 • Psikodrama Üst Aşama Eğitimi, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2011-2014.
 • Spontanite Tiyatrosu Eğitimi, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2008-2009
 • Psikodrama Temel Aşama Eğitimi, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2007-2011
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2008
 • Temel Portage Eğitimi, Ender Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Merkezi, Nisan, 2008
 • Lisans Öğrencileri Psikodrama Grup Çalışması, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, 2007

Test ve Ölçekler:

 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi,  Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durumu Ölçekleri) ve Wisc-r Eğitimi. Türk Psikologlar Derneği
 • MOXO d-CPT Dikkat Performans Testi 
 • Marschak Etkileşim Metodu

 Seminer ve Sempozyumlar:

 • The Great Arche Conference, IAGP, FEPTO& GRANADA SUMMER ACADEMY- 24-27 November, 2022
 • “AS IF IN THE SAME ROOM WORKSHOP”: USING SPECTROGRAM IN THE ZOOM ROOM” 3rd Annual International Tele’Drama Conference, November 10-13, 2022
 • Groups for the World – Strength, Inspiration, and Transformation- The 21st IAGP International Congress-Pescara, Italy- July 21-24,2022
 • “The Magic Hanger Workshop” 2nd Balkan Conference in Psychodrama, Sociodrama & Other Action Methods in Education- Istanbul- June29, July 3rd,2022 
 • Psychodrama Director: The Interplay Between Action and Knowing, Marcia Karp, M.A., Daniela Simmons, PhD, TEP- February-May,2022
 • One Journey, International Addiction and Recovery Symposium, January 28-29,2022 
 • Balkan Psychodrama Weekend Online- 6-7 November, 2021
 • “The Magic Hanger Workshop”,  International Sociometry & Action in The Virtual Spaces-  2nd International TELE’DRAMA Conference, September 9-12,2021
 • The Great Arche Conference, IAGP&FEPTO-  15-18 July, 2021
 • “The Magic Hanger Workshop”, The International Online Young Practitioners’ Summit,Balkan Association in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy  May 29-30, 2021
 • TELE’DRAMA MUSICALS: Exploring Strengths through the Story and Music of ‘The Wizard of Oz‘. Presenters: Filipe De Moura & Daniela Simmons. International TELE’DRAMA Institute (ITI), March 18 & 25, 2021
 • Working on Transgenerational Stories with Landscape Genogram. Presenters: Chantal Nève-Hanquet & Jacques Pluymaekers. International TELE’DRAMA Institute (ITI), March 19, 2021
 • Dreaming Healthy Families. Presenters: Joseph Dillard, PhD. International TELE’DRAMA Institute (ITI), March 10, 17, 24, 31, 2021
 • TELE’DRAMA MUSICALS: Embracing Beauty and the Beast in Relationships through Story and Music. Presenters: Filipe De Moura & Daniela Simmons, International TELE’DRAMA Institute (ITI), February 25 & March 4, 2021
 • International Research Symposium: “Global Social & Psychological Support for Older Adults During COVID-19: Challenges and Mitigations” International TELE’DRAMA Institute (ITI), February 27-28, 2021
 • Psikodrama ve Travma, Deniz Altınay, Neşe Karabekir, Esra Bilik, Şeref Algur, Ayça Atasoy, Begüm Kodalak Bilik, Merih Ünsal, 2020
 • Sosyometrinin Farklı Yüzleri, Marcia Karp, Eva Fahlstorm, Deniz Altınay, Neşe Karabekir, 2015
 • Psikosomatik Psikodrama ve Aile İçinde Kuşaklararası Tekrarları, Judith Teszary, 2014
 • Kuşaklararası Psikodrama, Jacob Gershoni, 2013
 • Nesne İlişkileri, Bağlanma Teorisi ve Psikodrama, Paul Holmes, 2011
 • Psikosomatik Hastalıklarda Psikodramanın Kullanımı, Judith Teszary, 2009
 • Rol Teorisinde Spontanlık ve Yaratıcılık, Louise Lipman, 2008
 • Psikodramada Aile ve Çift Terapileri, Chris Farmer, 2007
 • II. İstanbul Psikodrama Günleri, Şubat, 2008
 • 4. MED-EL Rehabilitasyon Konferansı, Nisan, 2011 
 • Cochlear, 10. Listening to Learn Konferansı, Kasım, 2010
 • Klinik Çalışmada Çocuk ve Ergen: Özel Eğitim Programı
 • 3.İstanbul Otizm Günleri, Mayıs, 2008
 • İstanbul Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Araştırma Projesi 2008, gönüllü katılımcı ve sözel bildiri sunumu: “Ebeveynlik Davranışları ile Çocukların Gelişim Düzeyleri ve Davranış Problemleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” 15.Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2008
 • “Bilgili Ol, Bağımlı Olma” Projesi, Formatör Eğitimci Programı, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Kasım, 2007
 • I. İstanbul Psikodrama Günleri, Ocak, 2007
 • XI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “Kurgudan Gerçeğe Korkularımız”, Ege Üniversitesi, Temmuz, 2006
 • X. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Mersin Üniversitesi, Temmuz, 2005
 • Yetişkin Psikopatolojisi Seminerleri, Psikolojik Testler Derneği, Şubat, 2005